O nas

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Error validating access token: The user has not authorized application 1332798716823516. Type: OAuthException Subcode: 458

Profil ogólny, rys historyczny szkoły

 Obiekt_szkoły_nowa_elewacja-1

           Szkoła została założona w 1945 roku. Na przestrzeni lat zmieniały się kierunki nauczania, gdyż rozpoczęto kształcenie w zawodach nierolniczych. Rozwój szkoły jest ściśle związany z rynkiem pracy i troską o rozwój absolwenta. Od stycznia 2008 roku szkoła prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z czym od września 2007 roku Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących kształci tylko w zawodach rolniczych i zmienia nazwę na Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego.
Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, która stale jest modernizowana z myślą o komforcie nauki i podwyższeniem standardów nauczania uczniów. W budynku znajdują się nowocześnie wyposażone i odremontowane pracownie przedmiotów zawodowych: hodowli, uprawy, WGD, ogrodnictwa, architektury krajobrazu. W każdej z nich znajduje się sprzęt audiowizualny, który pozwala nauczycielom na prowadzenie zajęć w oparciu o materiały audiowizualne. Na terenie szkoły bezpłatnie można korzystać z sieci Internet, poprzez narzędzie Wi-Fi. Warsztaty szkolne do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, znajdujące się w pobliżu budynku głównego, zostały wyposażone w nowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów zawodowych.
Szkoła jest przystosowana do nauki dzieci ze specjalnymi wymaganiami, co przekłada się na udogodnienia na terenie budynku. Uczniowie także znajdują się pod opieką pedagoga szkolnego, psychologa i szkolnej pielęgniarki. Szkoła stale współpracuje z policją i strażą pożarną.
Nauka w technikum trwa 4 lata i można kształcić się w następujących zawodach:

 • technik rolnik
 • technik architektury krajobrazu
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik weterynarii
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik hodowca koni

    Nauka w szkole zawodowej trwa 3 lata i można kształcić się w następujących kierunkach:

 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

     Wysoka jakość kształcenia przekłada się na osiągnięcia uczniów w ogólnopolskich olimpiadach (Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wojewódzka Olimpiada „Bezpieczna Praca w Rolnictwie”, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej) i konkursach (Wojewódzki Konkurs Orki, Konkurs Gwary Śląskiej, Konkurs im. Wisławy Szymborskiej, konkursy kulinarne), którzy zajmują w nich czołowe miejsca, czym sprawiają, że szkoła w Nakle Śląskim znajduje się w czołówce szkół województwa i na wysokim miejscu w rankingu ogólnopolskim.
W szkole można nabyć dodatkowe kompetencje, uczestnicząc w organizowanych kursach :

obsługi maszyn (kombajn),
HCCAP, ISO 9001,
prawa jazdy kategorii B i T

Szkoła stale współpracuje z następującymi organizacjami i instytucjami:

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Śląska Izba Rolnicza
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
 • Urząd Gminy w Świerklańcu
 • Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego
 • Radio Piekary
 • „Gwarek”
 • Gwarek TV
 • Dziennik Zachodni
 • Telewizja Polska – Oddział Katowice
 • Wydawnictwa edukacyjne
 • Szkoły rolnicze w:  Chamount, Czeskim Cieszynie, Lwowie, Żylinie, Nowym Jicynie, Raciborzu, Pszczynie, Żarnowcu, Ornontowicach, szkoły powiatu tarnogórskiego, wszystkie szkoły prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

     Szkoła jest zaangażowana od 2006 roku w stałą współpracę w ramach programów wymiany uczniów (Socrates Comenius – partner i koordynator – w roku 2006) i wymiany praktyk (Leonardo da Vinci – rola partnera projektu od roku 2009) ze szkołą LEGTA w Chaumont z Francji. W roku 2012/2013 dzięki grantowi z programu unijnego Leonardo da Vinci trzy grupy uczniów wyjechały na Cypr, gdzie uczestniczą w praktykach zawodowych z dziedziny gastronomii.

Szkoła uczestniczy w projekcie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). W 2017 roku realizowała projekt Eko-innowacje kluczem do konkurencyjności małych gospodarstw rolnych i zmniejszenia bezrobocia w regionie
Na przełomie 2018/2019 szkoła realizowała dwa projekty:
• „Poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii szansą na produkcję wysokiej jakości surowców zwierzęcych w miejscach pracy absolwentów szkół rolniczych na Śląsku” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
• „Rynek produktów ekologicznych podstawą zdrowego żywienia i szansą na znalezienie pracy dla absolwentów szkół rolniczych” .

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes
Skip to content