Dzień: 14 września 2018

Przebudowa budynku gospodarczego wraz zezmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

1. Ogłoszenie 2. SIWZ 3. Projekt arch.-bud. – załącznik nr 1 4. Projekt branży elektrycznej – załącznik nr 2 5. Projekt branży wod.-kan. i co – załącznik nr 3 6. Specyfikacja techn. inst. elektryczna – załącznik nr 4 7. Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5 8. Przedmiar robót inst. elektr. – […]

Więcej »

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes