Przebudowa budynku gospodarczego wraz zezmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

1. Ogłoszenie

2. SIWZ
3. Projekt arch.-bud. – załącznik nr 1

4. Projekt branży elektrycznej – załącznik nr 2

5. Projekt branży wod.-kan. i co – załącznik nr 3

6. Specyfikacja techn. inst. elektryczna – załącznik nr 4

7. Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5

8. Przedmiar robót inst. elektr. – załącznik nr 6

9. Przedmiar robót inst. wod.-kan. i c.o. – załącznik nr 7

10. Przedmiar robót ogólnobud. – załącznik nr 8