Program TRADYCYJNY SAD!!!!!!!

Nasza szkoła przystąpiła do programu „TRADYCYJNY SAD”. Jest to

ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony

Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i

zdrowiu społeczeństwa.

 

 

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie.

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne,właściwe sobie miejsce.

 

Na potrzebę projektu stworzony został dziesięcioosobowy zespół –

Owocowy Rolnik, który zgodnie z założeniami obrał sobie za cel uprawę dawnych odmian drzew owocowych w sposób naturalny.