Author: Administrator

Wytyczne dla uczniów i absolwentów

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2.Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach […]

Więcej »

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

UWAGA – bardzo ważny komunikat dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Dyrektor ZSCKR w Nakle Śląskim Łucja Chrzęstek-Bar

Więcej »

Konsultacje dla uczniów

Drodzy Maturzyści i Uczniowie Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła rozpoczyna od 25.05.2020 r. konsultacje dla maturzystów, rewalidacje oraz od 1.06.2020 r. konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów, konsultacje z przedmiotów zawodowych dla uczniów zdających w czerwcu egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Celem tych konsultacji jest powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych, praktyczna […]

Więcej »

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes
Skip to content