Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim ETAP II wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 4 Przedmiar robót

Kolorystyka elewacji

ELEWACJA 1 zał. nr 1

ELEWACJA 2 zał. nr 1

ELEWACJA 3 zał. nr 1

ELEWACJA 4 zał. nr 1

Opisy

Opis BIOZ zał. nr 1

Opis instal. elektr. zał. nr 1

Opis konstrukcyjny

Opis techniczny arch. bud. zał. nr 1

Opis wod – kan , c.o. , gaz. zał. nr 1

Opis zagospodarowanie terenu zał. nr 1

Rysunki arch. bud.

rys.1 Rzut parteru zał. nr 1

rys.2 Rzut piętra zał. nr 1

rys.3 Rzut dachu zał. nr 1

rys.4 Przekrój A-A zał. nr 1

rys.5 Przekrój B-B zał. nr 1

rys.6 Przekrój C-C zał. nr 1

rys.7 elewacja zachodnia

rys.8 Elewacja południowa zał. nr 1

rys.9 Elewacja wschodnia zał. nr 1

rys.10 Elewacja północna zał. nr 1

rys.11 Ślusarka okienna zał. nr 1

rys.12 Stolarka drzwiowa zał. nr 1

rys.13 Bramy wjazdowe zał. nr 1

rys.14 Balustrada zał. nr 1

rys.15 Balustrada zał. nr 1

rys.16 Balustrada zał. nr 1

Zagospodarowanie terenu zał. nr 1

Rysunki instalacyjne

rys. E1 Rzut parteru zał. nr 1

rys. E2 Rzut piętra zał. nr 1

rys. E3 Schemat rozdzielni zał. nr 1

rys. S1 Rzut parteru zał. nr 1

rys. S2 Rzut parteru zał. nr 1

rys. S3 Rzut piętra zał. nr 1

Rysunki konstrukcyjne

rys. K1 Fundamenty zał. nr 1

rys. K2 Fundamenty zał. nr 1

rys. K3 Wieńce zał. nr 1

rys. K4 wieńce zał. nr 1

rys. K5 Wieńce zał. nr 1

rys. K6 Strop zał. nr 1

rys. K7 Konstr. stalowa dachu zał. nr 1

rys. K8 Płatwie zał. nr 1

rys. K10 Konstr. sufitu zał. nr 1

Specyfikacje techniczne

Zał. nr 2 Specyfikacja – roboty budowlane

Zał. nr 3 Specyfikacja – instalacje sanitarne

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarcia_ofert