Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim” – ETAP I.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Przedmiar stan surowy zał. nr 4

4. Kolorystyka elewacji

ELEWACJA 1

ELEWACJA 2

ELEWACJA 3

ELEWACJA 4

5. Opisy

Opis BIOZ

Opis instal. elektr.

Opis konstrukcyjny

Opis techniczny arch. bud.

Opis wod – kan , c.o. , gaz

Opis zagospodarowanie terenu

6. Rysunki arch. bud.

rys.1 Rzut parteru rys.2 Rzut piętra rys.3 Rzut dachu rys.4 Przekrój A-A rys.5 Przekrój B-B rys.6 Przekrój C-C rys.7 Elewacja zachodnia rys.8 Elewacja południowa rys.9 Elewacja wschodnia rys.10 Elewacja północna rys.11 Ślusarka okienna rys.12 Stolarka drzwiowa rys.13 Bramy wjazdowe rys.14 Balustrada rys.15 Balustrada rys.16 Balustrada Zagospodarowanie terenu

7. Rysunki instalacyjne

rys. E1 Rzut parteru rys. E2 Rzut piętra rys. E3 Schemat rozdzielni rys. S1 Rzut parteru rys. S2 Rzut parteru rys. S3 Rzut piętra

8. Rysunki konstrukcyjne

rys. K1 Fundamenty rys. K2 Fundamenty rys. K3 Wieńce rys. K4 Wieńce rys. K5 Wieńce rys. K6 Strop rys. K7 Konstr. stalowa dachu rys. K8 Płatwie rys. K9 Wiązar kratowy rys. K10 Konstr. sufitu

9. Specyfikacje techniczne

Specyfikacja – instalacje sanitarne

Specyfikacja – roboty budowlane