BUDOWALI HALI WARSZTATOWEJ NA SPRZĘT ROLNICZY W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NAKLE ŚLĄSKIM ETAP XIX DOSTAWA SYMULATORA DO PRECYZYJNEGO ROLNICTWA

Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4b75489c-99e1-420f-9d39-1b3a66ae21b9

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania