Listy przyjętych – rok szkolny 2021/2022

Listy uczniów przyjętych

na rok szkolny 2021/2022

  • klasa I TL – technik weterynarii
  • klasa I FTP – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik
  • klasa I BTC – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hodowca koni
  • klasa I BB – mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych