NASI UCZNIOWIE NA UROCZYSTOŚCIACH BARBÓRKOWYCH W WARSZAWIE!!!!!

Na uroczystościach barbórkowych w Warszawie, dzięki uprzejmości Dzieło Świętego Mikołaja i Pana Łukasz Wylężka, w strojach regionalnych naszą szkołę reprezentowali uczniowie Jakub Nowatkowski oraz Dawid Sikora