Ochrona mienia poprzez dozór fizyczny budynków i terenów należących do ZSCKR w Nakle Śląskim

1. Zapytanie ofertowe