Ogłoszenie o naborze Partnera dodatkowego do projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim w dziedzinie rolnictwa”

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Załącznik nr 1_Formularz zgloszeniowy

Załącznik nr 2_List intencyjny