I Ogólnopolska Konferencja Hodowlano-Weterynaryjna

I Ogólnopolska Konferencja Hodowlano-Weterynaryjna

W naszej szkole  28.02.2020 roku odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Hodowlano-Weterynaryjna. Nad konferencją patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Program I Ogólnopolskiej Konferencji Hodowlano Weterynaryjnej Szkół Rolniczych:

1. Wykład Dyrektora Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni – „Nowoczesne trendy w hodowli koni rasy śląskiej”.
2. Wykład Prezesa Zarządu Polskiego Związku Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi – „Polski Koń Szlachetny – Koń Sportowy”.
3. Wykład lekarza weterynarii z lecznicy Global Wet – „Najczęstsze przyczyny niepowodzeń w rozrodzie koni” .
4. Wykład przedstawiciela Katedry Hodowli Koni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – „Hodowla koni kiedyś i dziś”.
5. Wykład przedstawiciela Instytutu Zootechniki Państwowego  Instytutu Badawczego w Balicach k. Krakowa – „Program Ochrony Zasobów Genetycznych ze szczególnym uwzględnieniem Rasy Śląskiej koni”.
6. Zwiedzanie Ośrodka Jeździeckiego ,,Lando” w Ptakowicach.