Podsumowanie okręgowych zmagań OWiUR 2017 w Nakle Śląskim


W dniach 21-22 kwietnia 2017 roku w naszej szkole rozgrywały się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Marta Machura, uczennica klasy III technikum weterynarii, zajęła 1. miejsca w  trudnym bloku tematycznym produkcja zwierzęca, zostawiając rywali z innych szkół daleko w tyle. Zdobyła 115 punktów na 120 możliwych i będzie reprezentować nakielską szkołę podczas ogólnopolskiego finału, który odbędzie się w Lublinie. Do Lublina pojedzie także uczennica klasy IV technikum weterynarii – Kinga Tyc, która zajęła II miejsce w bloku weterynaria.

Podczas pierwszego dnia uroczystości Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i rozwoju Wsi Rafał Romanowski, który gościł na terenie naszej szkoły, wręczył medal za długoletnią służbę Pani Henryce Pawlik.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest najdłużej istniejącą i największą olimpiadą zawodową w kraju. Corocznie bierze w niej udział, wliczając w to etap szkolny i okręgowy, kilka tysięcy uczniów z kilkuset szkół średnich z całej Polski. Celem konkursu wiedzy jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni.

Olimpiada odbyła się w kilku blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, leśnictwo, gastronomia, architektura krajobrazu, agrobiznes, ochrona i inżynieria środowiska. Eliminacje składały się z dwóch etapów: pisemnego (test wiedzy z danego działu) oraz praktycznego.