POLONEZA CZAS ZACZĄĆ- STUDNIÓWKA 2020

Co to był za bal!!!

Z pewnością dzień 7 lutego 2020 roku przejdzie do pamięci społeczności szkolnej. Uczniowie klas czwartych bawili się na swoim balu studniówkowym.

Bal studniówkowy odbył się w Centrum Przyjęć okolicznościowych Alfa w Mierzęcicach.Uczniowie przywitali zaproszonych nauczycieli oraz dyrekcję szkoły, podziękowali za trud nauki i wychowania,cierpliwość i wytrwałość w niesieniu daru wiedzy. Bardzo wzruszające życzenia w imieniu dyrekcji oraz całego grona pedagogicznego złożyła Pani Dyrektor Łucja Chrzęstek-Bar, życząc powodzenia  w dorosłym życiu oraz przysłowiowego połamania piór na maturze, życzyła również wspaniałej zabawy oraz uroczyście

słowami: ” Poloneza czas zacząć” otwarła studniówkę.

Polonez został wykonany przez uczniów perfekcyjnie.

 

Cześć oficjalną zakończył taniec uczniów z nauczycielami, kolejne godziny upłynęły w świetnej atmosferze, zabawa trwała do białego rana.