Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego DEULA

Wyjazd uczniów z kierunków technik weterynarii i technik rolnik na dwutygodniowy staż zawodowy do DEULA Nienburg  w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe o tytule „Poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii szansą na produkcję wysokiej jakości surowców zwierzęcych w miejscach pracy absolwentów szkół rolniczych na Śląsku”.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii i technik rolnik. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu kluczowej wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów z zakresu: dobrostanu zwierząt oraz kształtowania i urządzania współczesnych gospodarstw o różnym profilu produkcyjnym z uwzględnieniem warunków dobrostanu. Oprócz zagadnień merytorycznych uczniowie biorący udział w projekcie, w ramach dwutygodniowego stażu, będą mieli możliwość doskonalenia języka niemieckiego oraz nabycia szeregu nowych umiejętności takich jak: współpraca w grupie, odpowiedzialny podział obowiązków, organizowanie stanowiska i czasu pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości. Uczestniczenie w stażu, stwarza również jego uczestnikom możliwość poznania kultury i warunków życia panujących w innym kraju, po przez uczestniczenie w codziennych zajęciach i spotkaniach z rówieśnikami. Projekt ma również ponadczasowy wymiar. Dzięki zdobytym kompetencjom zawodowym i językowym młodzież biorąca w nim udział ma w przyszłości szansę lepiej odnaleźć się na rynku pracy, zarówno lokalnym jak również europejskim.