PO WER

PO WER

Fundusze Europejskie

Unia Europejska

 

NAKIELSCY ROLNICY BĘDĄ SZKOLIĆ SIĘ NIEMIECKIM OŚRODKU DEULA W RAMACH ŚRODKÓW Z PROGRAMU PO WER!

Projekt „Eko-innowacje kluczem do konkurencyjności małych gospodarstw rolnych i zmniejszenia bezrobocia w regionie” będzie realizowany przez ZSCKR w Nakle Śląskim. Niemieckim Partnerem będzie ośrodek kształcenia zawodowego DEULA Nienburg. Niemcy są krajem przodującym w technologiach w bezpieczeństwa i ochrony środowiska przyrodniczego, a ośrodek w Nienburgu specjalizuje się w kształceniu kadry rolniczej. Partner ten został wybrany także ze względu na to, że ma dobrą opinię i jest doświadczony w prowadzeniu staży i praktyk na szczeblu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii w mechanizacji rolnictwa i ekologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej.  Głównym czynnikiem, który zadecydował o wyborze tego partnera było to, że grupa nauczycieli kształcenia zawodowego, uczących w naszej szkole, niejednokrotnie uczestniczyła w projektach wymiany doświadczeń, które miały miejsce w DEULA Nienburg i osobiście przekonali się o zaletach i możliwościach partnera. Grupą docelową będzie 18-osobowa grupa młodzieży, ucząca się w zawodzie technik rolnik wraz z opiekunami. Uczniowie ci mieszkają w rolniczej części Śląska i wywodzą się głównie z gospodarstw wiejskich o niewielkim areale.

W przyszłości, po ukończeniu szkoły, przejmą gospodarstwa swoich rodziców i staną przed koniecznością zmodernizowania ich, a zapewne też powiększenia. Dzięki temu projektowi zdobyte doświadczenie przełoży się na lepsze gospodarowanie. Przyszli rolnicy będą starali się, by były one jak najbardziej dochodowe i by były miejscem zatrudnienia dla innych pracowników z branży rolniczej, którzy nie posiadają własnych gospodarstw. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły na jako nowoczesnego ośrodka szkolącego specjalistów. W związku z  szybko następującymi przemianami w sektorze rolniczym oraz rozwojem współpracy międzynarodowej, wzrasta zapotrzebowanie na pracowników nadążających za nowościami w dziedzinie techniki rolniczej, znającymi języki obce oraz posiadających umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i współpracy w grupie. Dzięki realizacji projektu wzrośnie zainteresowanie szkołą, co przełoży się rekrutację i stanie się ona bardziej konkurencyjna na rynku pracy. Tematyka projektu odpowiada więc na potrzeby uczestników projektu, szkoły, rodziców uczniów, pracodawców i regionu.

 

Celami stażu są:

 1. nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń w ekologicznym chowie zwierząt,
 2. nabycie umiejętności obsługi i eksploatacji agregatów uprawowych zgodnie z ideą rolnictwa ekologicznego,
 3. nabycie umiejętności identyfikowania patogenów w uprawach ekologicznych,
 4. nabycie u umiejętności obsługi i eksploatacji nowoczesnych agregatów do siewu w rolnictwie ekologicznym,
 5. nabycie umiejętności użytkowania sprzętu do ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego i bhp,
 6. ocenienie zagrożenia plantacji ekologicznej oraz dobór metod i środków ochrony i pielęgnacji roślin,
 7. wdrożenie nowych standardów w ekologicznej produkcji poprzez konfekcjonowanie i dystrybucję wytworzonych produktów,
 8. udoskonalenie komunikacji w języku niemieckim oraz rozwijanie umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem zawodowym.

 

Uczestnicy tego stażu, a w efekcie przyszli absolwenci naszej szkoły, będą mieli olbrzymi wpływ na zmianę świadomości ekologicznej mieszkańców swoich miejscowości.

Młodzież w ramach realizacji projektu uzyska nowe doświadczenia zawodowe w zakresie: obsługi zootechnicznej zwierząt w warunkach niemieckich, ochrony roślin, obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz pozna technologie produkcji zwierzęcej i roślinnej, uwzględniające zasady ochrony środowiska i BHP. Zajęcia stażowe młodzieży będą odbywać się pod stałym monitoringiem polskich opiekunów, którzy są nauczycielami przedmiotów zawodowych. Dni wolne i niektóre popołudnia zostaną przeznaczone na zapoznanie się z historią i kulturą regionu Dolnej Saksonii. Po ukończeniu stażu uczniowie otrzymają wystawione dokumenty Europass-Mobilty, certyfikat od organizacji przyjmującej i zaświadczenie ze szkoły o udziale w projekcie. Staż odbędzie się w od 4 -16 czerwca 2017 r.

 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu

Eko-innowacje kluczem do konkurencyjności małych gospodarstw rolnych i zmniejszenia bezrobocia w regionie”

o numerze POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023506 w ramach projektu

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe


z dnia 7.12.2016 r.

W dniu 7.12.2016 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

 1. Adam Lisiecki – Przewodniczący

 2. Justyna Ostrowska

 3. Danuta Sejnota

 4. Aleksandra Kliner – Łempicka

Zadaniem Komisji jest/była weryfikacja złożonych dokumentów i dokonanie wyboru uczestników projektu, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

Do dnia 2.12.2016 r. – ostatecznego terminu składania dokumentów wpłynęły 22 zgłoszenia.

Komisja na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządziła listę kandydatów do udziału w projekcie, która dostępna jest na tablicy informacyjnej projektu na terenie szkoły oraz u koordynatora projektu –Pani Justyny Ostrowskiej.

DOKUMENTY:

Ankieta rekrutacyjna

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Projekt „Eko-innowacje kluczem do konkurencyjności małych gospodarstw rolnych i zmniejszenia bezrobocia w regionie” będzie realizowany przez ZSCKR w Nakle Śląskim. Niemieckim Partnerem będzie ośrodek kształcenia zawodowego DEULA Nienburg. Niemcy są krajem przodującym

w technologiach w bezpieczeństwa i ochrony środowiska przyrodniczego, a ośrodek w Nienburgu specjalizuje się w kształceniu kadry rolniczej. Partner ten został wybrany także ze względu na to, że ma dobrą opinię i jest doświadczony w prowadzeniu staży i praktyk na szczeblu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii w mechanizacji rolnictwa i ekologii

w produkcji roślinnej i zwierzęcej.  Głównym czynnikiem, który zadecydował o wyborze tego partnera było to, że grupa nauczycieli kształcenia zawodowego, uczących w naszej szkole, niejednokrotnie uczestniczyła w projektach wymiany doświadczeń, które miały miejsce w DEULA Nienburg

i osobiście przekonali się o zaletach i możliwościach partnera. Grupą docelową będzie 18-osobowa grupa młodzieży, ucząca się w zawodzie technik rolnik wraz z opiekunami. Uczniowie ci mieszkają w rolniczej części Śląska i wywodzą się głównie z gospodarstw wiejskich o niewielkim areale.

W przyszłości, po ukończeniu szkoły, przejmą gospodarstwa swoich rodziców i staną przed koniecznością zmodernizowania ich, a zapewne też powiększenia. Dzięki temu projektowi zdobyte doświadczenie przełoży się na lepsze gospodarowanie. Przyszli rolnicy będą starali się, by były one jak najbardziej dochodowe i by były miejscem zatrudnienia dla innych pracowników z branży rolniczej, którzy nie posiadają własnych gospodarstw. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły na jako nowoczesnego ośrodka szkolącego specjalistów. W związku

z  szybko następującymi przemianami w sektorze rolniczym oraz rozwojem współpracy międzynarodowej, wzrasta zapotrzebowanie na pracowników nadążających za nowościami

w dziedzinie techniki rolniczej, znającymi języki obce oraz posiadających umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i współpracy w grupie. Dzięki realizacji projektu wzrośnie zainteresowanie szkołą, co przełoży się rekrutację i stanie się ona bardziej konkurencyjna na rynku pracy. Tematyka projektu odpowiada więc na potrzeby uczestników projektu, szkoły, rodziców uczniów, pracodawców i regionu.

 

Celami stażu są:

 1. nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń w ekologicznym chowie zwierząt,
 2. nabycie umiejętności obsługi i eksploatacji agregatów uprawowych zgodnie z ideą rolnictwa ekologicznego,
 3. nabycie umiejętności identyfikowania patogenów w uprawach ekologicznych,
 4. nabycie u umiejętności obsługi i eksploatacji nowoczesnych agregatów do siewu w rolnictwie ekologicznym,
 5. nabycie umiejętności użytkowania sprzętu do ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego i bhp,
 6. ocenienie zagrożenia plantacji ekologicznej oraz dobór metod i środków ochrony i pielęgnacji roślin,
 7. wdrożenie nowych standardów w ekologicznej produkcji poprzez konfekcjonowanie i dystrybucję wytworzonych produktów,
 8. udoskonalenie komunikacji w języku niemieckim oraz rozwijanie umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem zawodowym.

 

Uczestnicy tego stażu, a w efekcie przyszli absolwenci naszej szkoły, będą mieli olbrzymi wpływ na zmianę świadomości ekologicznej mieszkańców swoich miejscowości.

 

Młodzież w ramach realizacji projektu uzyska nowe doświadczenia zawodowe w zakresie: obsługi zootechnicznej zwierząt w warunkach niemieckich, ochrony roślin, obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz pozna technologie produkcji zwierzęcej i roślinnej, uwzględniające zasady ochrony środowiska i BHP. Zajęcia stażowe młodzieży będą odbywać się pod stałym monitoringiem polskich opiekunów, którzy są nauczycielami przedmiotów zawodowych. Dni wolne i niektóre popołudnia zostaną przeznaczone na zapoznanie się z historią i kulturą regionu Dolnej Saksonii. Po ukończeniu stażu uczniowie otrzymają wystawione dokumenty Europass-Mobilty, certyfikat od organizacji przyjmującej i zaświadczenie ze szkoły o udziale w projekcie. Staż odbędzie się w od 4 -16 czerwca 2017 r.


 

 Uczniowie ZSCKR w Nakle Śląskim powrócili ze stażu w DEULA Nienburg

W czerwcu 2017 grupa młodzieży naszej szkoły brała udział w stażu zagranicznym w ośrodku DEULA Nienburg w Dolnej Saksonii. Projekt o nazwie Eko-innowacje kluczem do konkurencyjności małych gospodarstw rolnych i zmniejszenia bezrobocia w regionie” o numerze POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023506 w ramach projektu

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, skierowany był do młodzieży naszej szkoły, uczącej się w zawodach technik rolnik i zainteresowanych tematyką projektu.

18- osobowa grupa młodzieży pod bacznym okiem opiekunów: pani Danuty Sejnota i pani Aleksandry Kliner – Łempickiej odbywała staż w Niemczech łącząc pożyteczne (nabywanie lub udoskonalanie nowych umiejętności) z przyjemnym (w czasie wolnym poznawanie kultury i historii regionu Dolnej Saksonii).

Młodzież w ramach realizacji projektu uzyskała nowe doświadczenia zawodowe w zakresie: obsługi zootechnicznej zwierząt w warunkach niemieckich, ochrony roślin, obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz pozna technologie produkcji zwierzęcej i roślinnej, uwzględniające zasady ochrony środowiska i BHP. Po ukończeniu stażu uczniowie otrzymali wystawione dokumenty Europass-Mobilty, certyfikat od organizacji przyjmującej i zaświadczenie ze szkoły o udziale w projekcie. Staż odbył się w dniach od 4 -16 czerwca 2017 r.

 

Filmik, prezentujący staż „w skrócie”

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes
Skip to content