Równać szanse

„Równać szanse”

    Młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego postanowiła przystąpić do projektu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2011. Nazwa tego projektu to „Dzieci nie śmieci”. Na pomysł wpadli młodzi ludzie, którzy nie zgadzają się na „śmietnik”, który tworzy się w gminie, w której żyją i uczęszczają do szkoły.
Młodzież z nakielskiej szkoły postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać innym, że można walczyć z dzikimi wysypiskami śmieci. W projekcie bierze udział grupa kilkudziesięciu uczniów pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Stasik-Kaszuby i Justyny Ostrowskiej. Celem projektu jest realizacja w okresie styczeń – lipiec 2012 programu rozbudzającego świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Świerklaniec, poprzez dostarczenie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska naturalnego oraz wskazanie negatywnych konsekwencji ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Planowana jest realizacja programu informacyjnego, dotyczącego kwestii ochrony środowiska naturalnego. Działania jakie zostaną przeprowadzone to: konkurs literacki (styczeń-luty 2012), konkurs plastyczny (luty –marzec 2012), happening (kwiecień 2012), debata (maj 2012) i koncert (czerwiec 2012). Projekt jest także okazją do zwiększenia pewności siebie przez młodych ludzi go realizujących. Na cele projektu przeznaczono także środki finansowe, które na potrzeby projektu (m. in. nagrody konkursowe, organizacja koncertu, debaty i happeningu) zostaną w pełni wykorzystane. Młodzież z Gminy Świerklaniec bardzo wyraźnie mówi o swoim poczuciu wstydu za miejscowość, w której żyje i uczy się. Wzrosło to bardzo po ostatnich artykułach w prasie lokalnej i regionalnej na temat dzikich wysypisk śmieci.  Młodzież czuje dużą frustrację spowodowaną głównie małą możliwością zmiany tej sytuacji, ze względu na ograniczone zasoby. Poprzez ten projekt młodzi ludzie nabędą umiejętności organizacyjnych i zdobędą wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Nawiążą kontakt z Urzędem Gminy oraz z mediami. W czasie trwania projektu uczestnicy przygotują szereg artykułów dotyczących ochrony środowiska, utworzą mapy z czarnymi punktami, czyli miejscami, gdzie zlokalizowano dzikie wysypiska, a także zrobią zdjęcia tych miejsc. Z tych zdjęć zostaną przygotowane fotoreportaże. Zostanie zorganizowana debata na temat stanu ekologii w Gminie Świerklaniec. Udział w niej weźmie młodzież, Władze Gminy, autorytety w dziedzinie ochrony środowiska. Cała debatę przygotuje i poprowadzi młodzież. Debata zostanie przeprowadzona w Zespole Szkół CKR w Nakle Śląskim. W końcowym etapie projektu zostanie zorganizowany koncert z okazji Dnia Ziemi również przygotowany i prowadzony przez młodzieży biorącą udział w projekcie, a głównie uczęszczającą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Społeczność lokalna dowie się o realizacji projektu z gazet lokalnych i innych mediów, dzięki informacjom przekazywanym przez uczestników projektu. Przystępujący do projektu liczą na pozytywny odzew na podjęte działania. Warto nie być obojętnym na to, co dzieje się w najbliższej okolicy.

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes
Skip to content