Szkoła bez przemocy

szkola bez przemocy          Zespół Szkół CKR w Nakle Śląskim jako jedyny z grona szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim został laureatem ogólnopolskiego konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach akcji „Szkoła bez przemocy”.
Celem programu grantowego jest wspieranie szkół uczestniczących w programie „Szkoła bez przemocy” w prowadzeniu działań przeciwdziałających przemocy i agresji, w szczególności poprzez aktywizację społeczności szkolnych (z aktywnym uczestnictwem nauczycieli, uczniów i rodziców).
Projekt o nazwie „Pracownia osobliwości”, utworzony przez szkolnego pedagoga, panią Joannę Jasiok, został nagrodzony jako jeden z trzech najlepszych projektów na terenie województwa śląskiego i otrzyma środki finansowe (w postaci darowizny) na jego realizację.
Pomysł dotyczący projektu „Pracownia osobliwości” związany jest z prowadzonymi już od roku zajęciami rękodzieła dla młodzieży i grona pedagogicznego. W ramach „Pracowni” prowadzone są warsztaty obejmujące filcowanie i papieroplastykę (quilling). Planowane jest rozszerzenie działań o inne techniki jak: wyplatanie, decoupage, tworzenie świec i dekoracji okazjonalnych. Ważne jest również, aby przez działania zawarte w projekcie podtrzymywać współpracę ze środowiskiem lokalnym i pielęgnować tradycje regionu, co przyczyniło się do nawiązania współpracy między naszą szkołą a Stowarzyszeniem Miłośników Nakła Śląskiego i Kołem Gospodyń Wiejskich.
Po uruchomieniu pracowni osobliwości na terenie naszej placówki zaplanowano cykl prelekcji dotyczących rękodzieła oraz tradycji naszego regionu, skierowanych do młodzieży, nauczycieli i rodziców. Jednym z ważniejszych wydarzeń, które są zaplanowane w ramach tejże działalności jest również organizacja Dnia Otwartego Szkoły, który miałby się odbyć pierwszego dnia wiosny, kiedy to na kiermaszu rękodzieła artystycznego zaprezentowane zostaną prace wykonane w ramach warsztatów.
Niewątpliwy ogólnopolski sukces naszej szkoły został dostrzeżony przez najwyższe władze oświatowe naszego regionu. Dowodem tego jest list gratulacyjny Śląskiego Kuratora Oświaty – Stanisława Fabera, przesłany na ręce Pana Dyrektora Sławomira Wawrzyniaka, podkreślający ważność uczestnictwa naszej szkoły w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i braku przemocy w placówkach edukacyjnych.

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes
Skip to content