Protokołu z otwarcia ofert pt.: „Remont ciągów pieszychzlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9”

Protokołu z otwarcia ofert