Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii – ETAP III

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ Weterynaria ETAP III.

3. Załącznik Nr 1 Projekt architektoniczno-budowlany.

4. Załącznik Nr 2 Projekt – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej.

5. Załącznik Nr 3 Projekt branżowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

6. Załącznik Nr 4 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wentylacji mechanicznej.

7. Załącznik Nr 5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania oraz roboty budowlane.

8. Załącznik Nr 6 Przedmiar robót – instalacja wod.-kan. i c.o.

9. Załącznik Nr 7 Przedmiar robót – roboty ogólnobudowlane.

10. Załącznik Nr 8 Przedmiar robót – wentylacja mechaniczna.

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia