Przebudowa dojść ewakuacyjnych w budynku socjalno-dydaktycznym

Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b931ae56-19c7-44fa-8e92-66209c737eb9

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia_ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty