PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ FUNKCJI UŻYTKOWEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY – PRZEBUDOWA DAWNEJ BIBLIOTEKI NA SALĘ KONFERENCYJNĄ

Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ec288f2f-0d1a-4f12-8b6b-91291fc26e34

Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zadania

Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty