Śląskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich!!!

8 września na terenie naszej szkoły odbędzie się

ŚLĄSKIE FORUM KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

 


SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!!!!