Definicja

Co to oznacza, że jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie?

Jesteśmy szkołą, w której poprzez różnorodne działania tworzymy  środowisko społeczne i fizyczne, które sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu wszystkich członków naszej społeczności szkolnej. Realizując założenia Szkoły Promującej Zdrowie współpracujemy nie tylko z uczniami i nauczycielami, ale także z rodzicami i społecznością lokalną. Naszym głównym celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie dbania o zdrowie uczniów i pracowników, które będą wykorzystywali przez całe życie.

Do projektu „Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie” przystąpiliśmy w 2019 roku. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie wstępnej diagnozy wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, która miała za zadanie określenie zasobów szkoły wpływających pozytywnie na zdrowie członków społeczności szkolnej oraz elementów wymagających zmiany. Na tej podstawie opracowany został Szkolny Program Promocji Zdrowia, który był realizowany przez kolejne lata.

Najważniejszym celem przyjętym na podstawie przeprowadzonej diagnozy jest obniżenie poziomu stresu związanego z procesem edukacji.

Cele szczegółowe obejmują przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • Rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach,
  • Ćwiczenia relaksacyjne, trening uważności,
  • Warsztaty jogi,
  • Stworzenie strefy ciszy/ wydzielonej przestrzeni na terenie szkoły pozwalającej uczniom na wyciszenie i relaks,
  • Budowanie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
  • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, logicznego myślenia oraz współpracy w grupie,
  • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności,
  • Wykorzystywanie technik skutecznego uczenia się oraz notowania graficznego podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes
Skip to content