Nasze działania

ROK SZKOLNY 2023/2024

WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Jak co roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu z zakresu profilaktyki uzależnień. Podczas spotkania panie prowadzące przekazały informacje na temat szkodliwości środków psychoaktywnych. Omówiły negatywne skutki dla zdrowia nie tylko narkotyków, alkoholu i papierosów, ale także tzw. energy drinków. Młodzież dzięki alkogoglom i narkogoglom mogła doświadczyć, jak bardzo środki psychoaktywne upośledzają funkcjonowanie zmysłów, obniżają czas reakcji i zaburzają koordynację wzrokowo-ruchową.

 

PROGRAM „SPOKÓJ W GŁOWIE”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych biorą udział w  programie „Spokój w głowie”, który jest realizowany przez psychologa szkolnego. Jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego młodzieży i rozwijanie kompetencji  w zakresie dbania o swoje zdrowie psychiczne. Podczas cyklu kilku spotkań uczniowie mają okazję zdobyć wiedzę na temat czynników wpływających pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie regulowania emocji. Ważnym elementem programu jest kształtowanie zdolności rozpoznawania symptomów kryzysu emocjonalnego i adekwatnego reagowania w takiej sytuacji oraz przekazanie informacji na temat możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia.

 

 

 

 

 

WARSZTATY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Uczniowie różnych klas mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach, podczas których pogłębili swoją wiedzę na temat stresu, jego objawów i wpływu na emocje, procesy poznawcze, ciało i zachowanie. Młodzież dowiedziała się, że istnieją dwa rodzaje stresu – pozytywny i negatywny. Uczniowie poznali także adaptacyjne sposoby panowania nad stresem – ćwiczenia oddechowe, wizualizacja, techniki poznawcze. Podczas zajęć prowadząca podkreśliła, że stres jest nieodłącznym elementem naszego życia, dlatego ważne, aby każdy z nas posiadał własny repertuar sposobów radzenia sobie z napięciem w stresujących sytuacjach.

 

 

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE: „WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK”, „PODSTĘPNE WZW”, „ZNAMIĘ? ZNAM JE!”, „ARS, CZYLI JAK DBAC O MIŁOŚĆ”

Jak co roku w naszej szkole zespół psychologiczno-pedagogiczny we współpracy z nauczycielami biologii i wychowawcami realizuje programy profilaktyczne:

– „Wybierz życie. Pierwszy Krok”, którego celem jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstaniu i motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym;

– „Podstępne WZW” – podczas realizacji programu uczniowie zdobywają wiedzę na temat ryzyka zakażeń HAV, HBV i HCV oraz zasad profilaktyki;

–  „Ars, czyli jak dbac o miłość” –  celem jest zwiększenie wiedzy młodych ludzi  o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego i zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działania alkoholu na organizm kobiet w ciąży i nienarodzone dziecko,

 

– „Znamię? Znam je!” – młodzież poznaje najważniejsze zasady profilaktyki czerniaka oraz dowiaduje się, jak przeprowadzić samobadanie skóry.

 

 

 

 

 

 

ZAWODY I ZAJĘCIA SPORTOWE

Rok szkolny 2023/2024 obfitował w wydarzenia sportowe. Nasza szkoła zorganizowała liczne zawody, w których uczestniczyli uczniowie wszystkich klas. Odbył się szkolny turniej piłki nożnej, szkolny turniej tenisa stołowego, szkolny turniej wyciskania sztangi leżąc oraz szkolne mistrzostwa w biegach przełajowych.

 

Uczniowie wzięli udział w  zajęciach praktycznych ze strzelectwa sportowego w ramach „Programu upowszechniania strzelectwa”. Celem zajęć była popularyzacja strzelectwa, zwiększenie oferty zajęć sportowych orz stwarzanie warunków dla rozwoju talentów.

 

WYCIECZKI SZKOLNE

Sportu nie mogło zabraknąć podczas wycieczek szkolnych. W programie tegorocznych były wycieczki górskie oraz nauka jazdy na nartach.

 

 

 

PROMOWANIE WIEDZY NA TEMAT UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOC

Uczniowie z naszej szkoły brali udział w V Tarnogórskich Zawodach z Pierwszej Pomocy.

Szkolna drużyna brała udział w zainscenizowanych scenkach, w których musieli wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

 

 

W szkole odbyły się również zajęcia, mające na celu edukację uczniów z zakresu udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia. W czasie zajęć uczniowie poznali sposoby zachowania w sytuacjach zagrożenia. Poznali zasady udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym oraz pracę ratowników medycznych. Uczniowie mogli również przećwiczyć praktyczne umiejętności, tak ważne podczas udzielania pierwszej pomocy. Dzięki tej lekcji nauczyli się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości mogą przyczynić się do uratowania komuś życia.

 

 

PROJEKT „TRADYCYJNY SAD”

Szkoła już drugi rok uczestniczy w projekcie Tradycyjny sad. Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce. Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew, który ogranicza negatywny wpływ upraw na środowisko.

 

TRENING UWAŻNOŚCI I RELAKSACJA

W ramach projektu we wszystkich klasach przeprowadzono trening uważności. Uczniowie dowiedzieli się czym jest „mindfulness”, czyli uważność oraz jakie korzyści przynosi praktykowanie uważności. Podobne zajęcia warsztatowe zostały przeprowadzone dla grona pedagogicznego. Uważność   to narzędzia skutecznie obniżającego poziom stresu, a także zwiększającego świadomość swoich emocji, myśli i potrzeb.  Również podczas zajęć wychowania fizycznego nauczyciele wykorzystywali techniki relaksacyjne, co pozwoliło uczniom poszerzyć repertuar sposobów radzenia sobie z napięciem.

 

ZAJĘCIA JOGI

W szkole zorganizowane zostały warsztaty jogi. Praktykowanie jogi niesie szereg korzyści zdrowotnych. Jej dobroczynne działanie obejmuje zarówno ciało, jak i umysł. Jest to doskonały sposób na rozciągnięcie ciała, rozluźnienie napiętych mięśni oraz poprawę samopoczucia. Nauczyciel wychowania fizycznego, Pani Marcelina Bujoczek prowadziła zajęcia dla chętnych uczniów, a także urozmaicała lekcje wychowania fizycznego wprowadzając elementy jogi, dzięki czemu uczniowie mieli możliwość poznać i przećwiczyć podstawowe pozycje.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Nauczyciele naszej szkoły biorą udział w wielu szkoleniach tematycznie związanych z głównymi założeniami Szkolnego Programu Promocji Zdrowia. Do najważniejszych należały szkolenia dotyczące efektywnych metod uczenia oraz szkolenia, dzięki którym nabyli wiedzę na temat czynników wpływających na budowanie pozytywnego klimatu w szkole. Nabyte umiejętności staraliśmy się wykorzystywać w codziennej pracy z młodymi ludźmi, zarówno podczas zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych, jak i podczas codziennego kontaktu z młodzieżą.

NOTOWANIE GRAFICZNE

Istotnym założeniem programu było zapoznanie nauczycieli oraz uczniów z zasadami myślenia wizualnego i notowania graficznego. Wiedzę na temat sketchnotingu, którą członkowie zespołu koordynującego zdobyli uczestnicząc w szkoleniu, przekazywano następnie nauczycielom oraz uczniom podczas warsztatów. Naszym celem jest pokazanie, że notowanie graficzne to alternatywna, ciekawa forma tworzenia notatek, która pozwala uatrakcyjnić i wzmocnić przekaz na lekcji. Wielu nauczycieli i uczniów stosuje notatki graficzne, dzięki czemu treści przekazywane podczas zajęć lekcyjnych są znacznie lepiej zapamiętywane.

METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

Staramy się poszerzać repertuar technik efektywnego uczenia się, które stosowane są w naszej szkole. Nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych wykorzystują różne metody i techniki pamięciowe związane z twórczym wykorzystaniem wyobraźni i świata skojarzeń w procesie uczenia się. Do najczęściej wykorzystywanych mnemotechnik należą metoda łańcuchowa, haki, mapy myśli, rzymski pokój, fiszki. Podczas lekcji m.in. języka angielskiego, chemii i fizyki uczniowie mieli możliwość tworzyć notatki graficzne i mapy myśli. Inną interesującą formą zdobywania wiedzy przez uczniów jest praca metodą projektu. Uczniowie wykonywali projekty podczas lekcji historii, chemii czy godzin wychowawczych.  Wszystkie te działania sprawiają, że nauka staje się znacznie ciekawsza i przyjemniejsza, a przyswojona wiedza zostaje z uczniami na długo.

OGRÓD SENSORYCZNY

W szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Wykorzystanie szkolnego ogrodu sensorycznego podczas zajęć z wychowawcą”.  Podczas godzin wychowawczych uczniowie wykonywali różne inspirujące zadania wykorzystując przyrodnicze walory pięknego parku, w którym znajduje się nasza szkoła. Czas spędzony w ogrodzie sensorycznym pozwolił na zredukowanie stresu, stymulowanie  zmysłów i pobudzanie uczniowskiej kreatywności. Ciekawe zadania pozwoliły też na wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej.

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE

Istotnym elementem programu jest kształtowania kompetencji społecznych i emocjonalnych zarówno podczas zajęć grupowych, jak i indywidualnych. Uczniowie podczas zajęć prowadzonych przez psychologa i pedagoga mieli możliwość rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem i regulowania emocji w sposób adaptacyjny, a także kształtować swoje kompetencje komunikacyjne oraz zdolności do prowadzenia negocjacji. W obliczu dynamicznych zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie umiejętności te są niezwykle ważne.  W szkole prowadzone były również zajęcia o charakterze warsztatowym dotyczące kształtowania adekwatnej samooceny i budowania poczucia własnej wartości.

WARSZTATY DLA RODZICÓW

W szkole odbywają się spotkania Klubu Rodzica, czyli cyklicznie zajęcia o charakterze wykładowo-warsztatowym dla rodziców/opiekunów. Ich celem jest przede wszystkim zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wymiana doświadczeń. Podczas spotkań poruszane były między innymi tematy dotyczące budowania pozytywnej relacji z dzieckiem, komunikacji z nastolatkiem czy wzmacniania poczucia własnej wartości młodych ludzi. Są to podstawowe czynniki chroniące i wpływające na prawidłowy rozwój młodych ludzi.

 

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes
Skip to content