Nasze działania

TRENING UWAŻNOŚCI I RELAKSACJA

W ramach projektu we wszystkich klasach przeprowadzono trening uważności. Uczniowie dowiedzieli się czym jest „mindfulness”, czyli uważność oraz jakie korzyści przynosi praktykowanie uważności. Podobne zajęcia warsztatowe zostały przeprowadzone dla grona pedagogicznego. Uważność   to narzędzia skutecznie obniżającego poziom stresu, a także zwiększającego świadomość swoich emocji, myśli i potrzeb.  Również podczas zajęć wychowania fizycznego nauczyciele wykorzystywali techniki relaksacyjne, co pozwoliło uczniom poszerzyć repertuar sposobów radzenia sobie z napięciem.

 

ZAJĘCIA JOGI

W szkole zorganizowane zostały warsztaty jogi. Praktykowanie jogi niesie szereg korzyści zdrowotnych. Jej dobroczynne działanie obejmuje zarówno ciało, jak i umysł. Jest to doskonały sposób na rozciągnięcie ciała, rozluźnienie napiętych mięśni oraz poprawę samopoczucia. Nauczyciel wychowania fizycznego, Pani Marcelina Bujoczek prowadziła zajęcia dla chętnych uczniów, a także urozmaicała lekcje wychowania fizycznego wprowadzając elementy jogi, dzięki czemu uczniowie mieli możliwość poznać i przećwiczyć podstawowe pozycje.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Nauczyciele naszej szkoły biorą udział w wielu szkoleniach tematycznie związanych z głównymi założeniami Szkolnego Programu Promocji Zdrowia. Do najważniejszych należały szkolenia dotyczące efektywnych metod uczenia oraz szkolenia, dzięki którym nabyli wiedzę na temat czynników wpływających na budowanie pozytywnego klimatu w szkole. Nabyte umiejętności staraliśmy się wykorzystywać w codziennej pracy z młodymi ludźmi, zarówno podczas zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych, jak i podczas codziennego kontaktu z młodzieżą.

NOTOWANIE GRAFICZNE

Istotnym założeniem programu było zapoznanie nauczycieli oraz uczniów z zasadami myślenia wizualnego i notowania graficznego. Wiedzę na temat sketchnotingu, którą członkowie zespołu koordynującego zdobyli uczestnicząc w szkoleniu, przekazywano następnie nauczycielom oraz uczniom podczas warsztatów. Naszym celem jest pokazanie, że notowanie graficzne to alternatywna, ciekawa forma tworzenia notatek, która pozwala uatrakcyjnić i wzmocnić przekaz na lekcji. Wielu nauczycieli i uczniów stosuje notatki graficzne, dzięki czemu treści przekazywane podczas zajęć lekcyjnych są znacznie lepiej zapamiętywane.

METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

Staramy się poszerzać repertuar technik efektywnego uczenia się, które stosowane są w naszej szkole. Nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych wykorzystują różne metody i techniki pamięciowe związane z twórczym wykorzystaniem wyobraźni i świata skojarzeń w procesie uczenia się. Do najczęściej wykorzystywanych mnemotechnik należą metoda łańcuchowa, haki, mapy myśli, rzymski pokój, fiszki. Podczas lekcji m.in. języka angielskiego, chemii i fizyki uczniowie mieli możliwość tworzyć notatki graficzne i mapy myśli. Inną interesującą formą zdobywania wiedzy przez uczniów jest praca metodą projektu. Uczniowie wykonywali projekty podczas lekcji historii, chemii czy godzin wychowawczych.  Wszystkie te działania sprawiają, że nauka staje się znacznie ciekawsza i przyjemniejsza, a przyswojona wiedza zostaje z uczniami na długo.

OGRÓD SENSORYCZNY

W szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Wykorzystanie szkolnego ogrodu sensorycznego podczas zajęć z wychowawcą”.  Podczas godzin wychowawczych uczniowie wykonywali różne inspirujące zadania wykorzystując przyrodnicze walory pięknego parku, w którym znajduje się nasza szkoła. Czas spędzony w ogrodzie sensorycznym pozwolił na zredukowanie stresu, stymulowanie  zmysłów i pobudzanie uczniowskiej kreatywności. Ciekawe zadania pozwoliły też na wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej.

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE

Istotnym elementem programu jest kształtowania kompetencji społecznych i emocjonalnych zarówno podczas zajęć grupowych, jak i indywidualnych. Uczniowie podczas zajęć prowadzonych przez psychologa i pedagoga mieli możliwość rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem i regulowania emocji w sposób adaptacyjny, a także kształtować swoje kompetencje komunikacyjne oraz zdolności do prowadzenia negocjacji. W obliczu dynamicznych zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie umiejętności te są niezwykle ważne.  W szkole prowadzone były również zajęcia o charakterze warsztatowym dotyczące kształtowania adekwatnej samooceny i budowania poczucia własnej wartości.

WARSZTATY DLA RODZICÓW

W szkole odbywają się spotkania Klubu Rodzica, czyli cyklicznie zajęcia o charakterze wykładowo-warsztatowym dla rodziców/opiekunów. Ich celem jest przede wszystkim zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wymiana doświadczeń. Podczas spotkań poruszane były między innymi tematy dotyczące budowania pozytywnej relacji z dzieckiem, komunikacji z nastolatkiem czy wzmacniania poczucia własnej wartości młodych ludzi. Są to podstawowe czynniki chroniące i wpływające na prawidłowy rozwój młodych ludzi.

 

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes
Skip to content