Szkolny zespół promocji zdrowia

Szkolny zespół promocji zdrowia

Szkolnym koordynatorem ds. promocji zdrowia  jest psycholog szkolny, Karolina Mazur-Jankowiak oraz Agnieszka Klimaj.

Skład szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia:

Ewa Lisiecka, Magdalena Gręda, Joanna Kocot-Zalewska, Ilona Lubos, Joanna Kazubińska, Michał Kojda, Rajnard Gacki

Ponadto zespół tworzą rodzice, uczniowie, pielęgniarka szkolna.

 

Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia w ZS CKR w Nakle Śląskim:

 1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.
 2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
 3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, plano­waniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
 4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
 6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
 7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.
 8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

 

Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia w ZS CKR w Nakle Śląskim:

 1. Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w:

– przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,

– organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,

– prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.

 1. Zespołowe podejmowanie decyzji.
 2. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 3. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 4. Organizacja spotkań zespołu:

– cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem,

– zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,

– praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

 

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes
Skip to content