Uroczyste pożegnanie Absolwentów rocznika 2018 – 2022

 29 kwietnia 2022r. w podniosłej atmosferze pożegnaliśmy maturzystów.

 

W obecności szanownych gości: dr hab. inż. Roberta Witkowicza, prof. URK (absolwenta naszej szkoły), Posła na Sejm RP Pani Barbary Dziuk, dyrekcji szkoły Pani Łucji Chrzęstek-Bar i Pana Adama Lisieckiego, wychowawców, nauczycieli oraz młodszych koleżanek i kolegów, z murami ZSCKR w Nakle Śląskim rozstali się tegoroczni maturzyści.
Pożegnaniu towarzyszyły zarówno radosne, jak i wzruszające momenty. Uwieńczeniem uroczystości były skierowane przez dyrektora szkoły, Panią Łucję Chrzęstek-Bar, życzenia do maturzystów oraz dedykowane im do głębszych przemyśleń przemówienie, odnoszące się do ich pobytu w murach naszej szkoły i przyszłych wyborów życiowych.
Słowa do absolwentów skierował również dr hab. inż. Robert Witkowicz, prof. URK, wspominając m.in. swoją naukę w ZSCKR w Nakle Śląskim oraz Poseł na Sejm RP Pani Barbary Dziuk. Następnie głos zabrali przedstawiciele maturzystów, którzy podziękowali za lata spędzone w nakielskim rolniku. Dyrektor szkoły, Pani Łucja Chrzęstek-Bar, wręczyła wyróżniającym się maturzystom nagrody za osiągnięcia w nauce oraz pracę na rzecz szkoły.
Wręczono specjalne statuetki: „ZŁOTĄ PIĄTKĘ”, której lauratami zostali: Julia Bryks, Julia Pawełkiewicz, Łukasz Jeziorowski, Jakub Kandzia i Wojciech Trzensimiech, dodatkową nagrodę na wysoką frekwencję dla Martyny Parzoch oraz „CERTYFIKATY DLA NAJSYMPATYCZNIEJSZYCH UCZNIÓW” (nagroda przygotowana przez Samorząd Uczniowski) dla uczniów Wojciecha Trzensimiecha i Dominika Zygonia.
Każdy czwartoklasista na pamiątkę otrzymał symboliczne upominki z emblematami szkoły, które przygotowała Pani Joanna Kocot-Zalewska wraz z uczniami klas III po gimnazjum. Dopełnieniem uroczystości był montaż słowno- muzyczny, przygotowany przez Panią Justynę Wostal-Matysek.
Każda z klas była niepowtarzalna i bez nich nic już nie będzie takie samo. Będzie nam ich bardzo brakowało!