!!!!!Uwaga!!!! Ważny Komunikat!!!!!

Informujemy, że zbliża się ostateczny termin, który upływa w dniu 07.02.2021 składania bądź dokonywania zmian w deklaracjach na egzamin maturalny.

Prosimy w razie decyzji o zmianach, o niezwłoczny kontakt z sekretariatem szkoły.