Warsztaty w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”

W dniu 4 listopada 2019 r. w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” odbyły się w szkole warsztaty pt. „Jakość wód gruntowych w obszarach użytkowanych rolniczo oraz zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami wód gruntowych i ich migracji do cieków, rzek i zbiorników”. Udział naszej placówki w tym etapie projektu możliwy był dzięki wygranej uczniów klasy II TW i II TR w konkursie pt. „Lokalny system monitoringu wód”. W warsztatach wzięło udział 24 uczniów naszej szkoły. Wysłuchaliśmy ciekawych wykładów na temat zanieczyszczeń wód w produkcji rolniczej, analizowaliśmy skład wody pobranej przez uczniów na obecność azotanów, a następnie udaliśmy się do Świerklańca w celu odbycia zajęć terenowych. Zamontowaliśmy kilka piezometrów, które będą nam służyły do pobierania próbek cieku wodnego, który przepłtwa przez Świerklaniec. Będziemy pobierać i badać te próbki przez kolejne 10 miesięcy i wysyłać z tych badań raporty, w których przedstawimy wyniki testów na obecność azotanów. Opiekunem projektu jest Pan Szymon Banaś.