Wyjazd uczniów na staż zagraniczny

 14 listopada 2021r. w godzinach wczesnoporannych  grupa 18 uczniów wraz z opiekunami wyruszyła  w kierunku DEULA Nienburg

Uczniowie będą realizować kolejny program stażu zagranicznego „Ekologiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw rolniczych szansą na zmniejszenie degradacji środowiska” POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079352 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodów.