XXII Konkurs Orki i I zawody SUPER-FARMER

W takcie konkursu oceniane były następujące elementy:
·         prostolinijność, głębokość wyorania pierwszej i drugiej bruzdy
·         jakość zaorania składu
·         ustawienie pługu
·         jakość odwracania skib
·         równomierność ułożenia skib
·         wprowadzenie i wyciąganie pługa
·         jakość ostatniej bruzdy
·         jakość zaorania na rozorywkę.

Pierwsze miejsce w konkursie orki zajął uczeń klasy III technikum rolniczego – Kamil Morawiec, natomiast w I zwodach SUPER –FARMER pierwsze miejsca zajęli: Sabina Berda i Robert Opara z klasy III technikum żywienia