Zajęcia przygotowawcze do projektu!!!

W ramach projektu nr 2022-1PL01-KA122-VET-000074005 uczniowie, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na staż do Grecji uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych. Były to zajęcia z zawodowego języka angielskiego, zajęcia kulturowe oraz zajęcia pedagogiczne.