Zajęcia przygotowawcze do projketu ERASMUS+ dla „żywieniowców”

Rozpoczęły się zajęcia z przygotowania kulturowego, zawodowego, pedagogicznego i językowego dla uczniów klas żywieniowych, którzy wyjadą na staż w ramach programu o tytule „Rynek produktów ekologicznych podstawą zdrowego żywienia i szansą na znalezienie pracy dla absolwentów szkół rolniczych” Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, finansowanego ze środków Erasmus+.

Temat, zakres stażu:

– rolnictwo,

– technologia gastronomiczna,

Rodzaj uzyskanych dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności, uprawnień, kwalifikacji: Europass Mobility.

Liczba uczestników: dwie grupy po 18 uczniów.

Miejsce realizacji stażu: Niemcy, Nienburg, DEULA-Nienburg GmbH.