Publiczne

* Jeśli masz problem z otwarciem archiwum ściągnij darmowa aplikacje – tutaj

Data dodaniaAutorTytyłTreść
2020/11/02SekretariatBudowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w ZSCKR w Nakle Śląskim – ETAP III Dostawa bram wjazdowych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa bram wjazdowych

SIWZ – dostawa bram wjazdowych

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020/10/22SekretariatBudowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w ZSCKR w Nakle Ślaskim – ETAP III dostawa bram wjazdowych

SIWZ-dostawa bram wjazdowych

Ogłoszenie zamówienia

Odpowiedzi

Odpowiedź nr 1 na pytania do zamówienia

Odpowiedź nr 2 na pytania do zamówienia

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

2020/04/30SekretariatBudowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim ETAP II wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 4 Przedmiar robót

Kolorystyka elewacji

ELEWACJA 1 zał. nr 1

ELEWACJA 2 zał. nr 1

ELEWACJA 3 zał. nr 1

ELEWACJA 4 zał. nr 1

Opisy

Opis BIOZ zał. nr 1

Opis instal. elektr. zał. nr 1

Opis konstrukcyjny

Opis techniczny arch. bud. zał. nr 1

Opis wod – kan , c.o. , gaz. zał. nr 1

Opis zagospodarowanie terenu zał. nr 1

Rysunki arch. bud.

rys.1 Rzut parteru zał. nr 1

rys.2 Rzut piętra zał. nr 1

rys.3 Rzut dachu zał. nr 1

rys.4 Przekrój A-A zał. nr 1

rys.5 Przekrój B-B zał. nr 1

rys.6 Przekrój C-C zał. nr 1

rys.7 elewacja zachodnia

rys.8 Elewacja południowa zał. nr 1

rys.9 Elewacja wschodnia zał. nr 1

rys.10 Elewacja północna zał. nr 1

rys.11 Ślusarka okienna zał. nr 1

rys.12 Stolarka drzwiowa zał. nr 1

rys.13 Bramy wjazdowe zał. nr 1

rys.14 Balustrada zał. nr 1

rys.15 Balustrada zał. nr 1

rys.16 Balustrada zał. nr 1

Zagospodarowanie terenu zał. nr 1

Rysunki instalacyjne

rys. E1 Rzut parteru zał. nr 1

rys. E2 Rzut piętra zał. nr 1

rys. E3 Schemat rozdzielni zał. nr 1

rys. S1 Rzut parteru zał. nr 1

rys. S2 Rzut parteru zał. nr 1

rys. S3 Rzut piętra zał. nr 1

Rysunki konstrukcyjne

rys. K1 Fundamenty zał. nr 1

rys. K2 Fundamenty zał. nr 1

rys. K3 Wieńce zał. nr 1

rys. K4 wieńce zał. nr 1

rys. K5 Wieńce zał. nr 1

rys. K6 Strop zał. nr 1

rys. K7 Konstr. stalowa dachu zał. nr 1

rys. K8 Płatwie zał. nr 1

rys. K10 Konstr. sufitu zał. nr 1

Specyfikacje techniczne

Zał. nr 2 Specyfikacja – roboty budowlane

Zał. nr 3 Specyfikacja – instalacje sanitarne

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarcia_ofert

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty

2020/03/23SekretariatBudowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim ETAP II wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 4 Przedmiar robót

Kolorystyka elewacji

ELEWACJA 1 zał. nr 1

ELEWACJA 2 zał. nr 1

ELEWACJA 3 zał. nr 1

ELEWACJA 4 zał. nr 1

Opisy

Opis BIOZ zał. nr 1

Opis instal. elektr. zał. nr 1

Opis konstrukcyjny

Opis techniczny arch. bud. zał. nr 1

Opis wod – kan , c.o. , gaz. zał. nr 1

Opis zagospodarowanie terenu zał. nr 1

Rysunki arch. bud.

rys.1 Rzut parteru zał. nr 1

rys.2 Rzut piętra zał. nr 1

rys.3 Rzut dachu zał. nr 1

rys.4 Przekrój A-A zał. nr 1

rys.5 Przekrój B-B zał. nr 1

rys.6 Przekrój C-C zał. nr 1

rys.7 elewacja zachodnia

rys.8 Elewacja południowa zał. nr 1

rys.9 Elewacja wschodnia zał. nr 1

rys.10 Elewacja północna zał. nr 1

rys.11 Ślusarka okienna zał. nr 1

rys.12 Stolarka drzwiowa zał. nr 1

rys.13 Bramy wjazdowe zał. nr 1

rys.14 Balustrada zał. nr 1

rys.15 Balustrada zał. nr 1

rys.16 Balustrada zał. nr 1

Zagospodarowanie terenu zał. nr 1

Rysunki instalacyjne

rys. E1 Rzut parteru zał. nr 1

rys. E2 Rzut piętra zał. nr 1

rys. E3 Schemat rozdzielni zał. nr 1

rys. S1 Rzut parteru zał. nr 1

rys. S2 Rzut parteru zał. nr 1

rys. S3 Rzut piętra zał. nr 1

Rysunki konstrukcyjne

rys. K1 Fundamenty zał. nr 1

rys. K2 Fundamenty zał. nr 1

rys. K3 Wieńce zał. nr 1

rys. K4 wieńce zał. nr 1

rys. K5 Wieńce zał. nr 1

rys. K6 Strop zał. nr 1

rys. K7 Konstr. stalowa dachu zał. nr 1

rys. K8 Płatwie zał. nr 1

rys. K10 Konstr. sufitu zał. nr 1

Specyfikacje techniczne

Zał. nr 2 Specyfikacja – roboty budowlane

Zał. nr 3 Specyfikacja – instalacje sanitarne

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedzi_na_zapytania_do_przetargu (02042020)

Odpowiedź_na_zapytanie_do_przetargu_(04042020)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania

2019/06/26SekretariatBudowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019/06/10SekretariatBudowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy

Informacja z otwarcia ofert

2019/05/24SekretariatBudowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim” – ETAP I.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Przedmiar stan surowy zał. nr 4

4. Kolorystyka elewacji

ELEWACJA 1

ELEWACJA 2

ELEWACJA 3

ELEWACJA 4

5. Opisy

Opis BIOZ

Opis instal. elektr.

Opis konstrukcyjny

Opis techniczny arch. bud.

Opis wod – kan , c.o. , gaz

Opis zagospodarowanie terenu

6. Rysunki arch. bud.

rys.1 Rzut parteru rys.2 Rzut piętra rys.3 Rzut dachu rys.4 Przekrój A-A rys.5 Przekrój B-B rys.6 Przekrój C-C rys.7 Elewacja zachodnia rys.8 Elewacja południowa rys.9 Elewacja wschodnia rys.10 Elewacja północna rys.11 Ślusarka okienna rys.12 Stolarka drzwiowa rys.13 Bramy wjazdowe rys.14 Balustrada rys.15 Balustrada rys.16 Balustrada Zagospodarowanie terenu

7. Rysunki instalacyjne

rys. E1 Rzut parteru rys. E2 Rzut piętra rys. E3 Schemat rozdzielni rys. S1 Rzut parteru rys. S2 Rzut parteru rys. S3 Rzut piętra

8. Rysunki konstrukcyjne

rys. K1 Fundamenty rys. K2 Fundamenty rys. K3 Wieńce rys. K4 Wieńce rys. K5 Wieńce rys. K6 Strop rys. K7 Konstr. stalowa dachu rys. K8 Płatwie rys. K9 Wiązar kratowy rys. K10 Konstr. sufitu

9. Specyfikacje techniczne

Specyfikacja – instalacje sanitarne

Specyfikacja – roboty budowlane

2019/05/15SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego

2019/04/26SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

Informacja z otwarcia oferta przetargu nieograniczonego.

2019/04/11SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii – ETAP III

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ Weterynaria ETAP III.

3. Załącznik Nr 1 Projekt architektoniczno-budowlany.

4. Załącznik Nr 2 Projekt – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej.

5. Załącznik Nr 3 Projekt branżowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

6. Załącznik Nr 4 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wentylacji mechanicznej.

7. Załącznik Nr 5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania oraz roboty budowlane.

8. Załącznik Nr 6 Przedmiar robót – instalacja wod.-kan. i c.o.

9. Załącznik Nr 7 Przedmiar robót – roboty ogólnobudowlane.

10. Załącznik Nr 8 Przedmiar robót – wentylacja mechaniczna.

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

2018/12/18SekretariatDostawa grzejników stalowych centralnego ogrzewania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018/12/17AdministratorDostawa grzejników stalowych centralnego ogrzewania

Informacja z otwarcia ofert

2018/12/14SekretariatZakup materiałów drogowych przeznaczonych na remont drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym

Informacja z otwarcia ofert

2018/12/14SekretariatZakup materiałów drogowych przeznaczonych na remont drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018/12/10SekretariatDostawa grzejników stalowych centralnego ogrzewania

1. Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

2. SIWZ

2018/12/08SekretariatZakup materiałów drogowych przeznaczonych na remont drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym

Informacja z otwarcia ofert

2018/12/06SekretariatZakup materiałów drogowych przeznaczonych na remont drogi dojazdowej wraz placem manewrowym

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

2018/12/06SekretariatPrzebudowa ogrodzenia

Zawiadomienia o najkorzystniejszym wyborze

2018/12/05SekretariatPrzebudowa ogrodzenia

Informacja z otwarcia ofert

2018/11/20SekretariatPrzebudowa ogrodzenia

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWIZ

3. załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna-ogólna

2018/11/16SekretariatPrzebudowa ogrodzenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty

2018/11/15SekretariatPrzebudowa ogrodzenia w ZSCKR w Nakle Śląskim

Informacja z otwarcia ofert.

2018/11/15SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły-przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018/10/31SekretariatPrzebudowa ogrodzenia

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWIZ

3. załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna-ogólna

2018/10/31SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły-przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Projekt załącznik nr 1

4. Specyfikacja techniczna załącznik nr 2

5. Przedmiar robót załącznik nr 3

2018/10/31SekretariatZakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego –

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018/10/30SekretariatZakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego

Informacja z otwarcia ofert

2018/10/26SekretariatZakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

2018/10/25SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły – przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018/10/25SekretariatZakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego

Odpowiedzi na pytania do zamówienia

2018/10/24SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły-przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

Informacja z otwarcia ofert

2018/10/19SekretariatZakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego

1. Ogłoszenie

2. SIWZ-mikrobus

2018/10/10SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii – ETAP II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018/10/09SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły – przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Projekt załącznik nr 1

4. Specyfikacja techniczna załącznik nr 2

5. Przedmiar robót załącznik nr 3

2018/10/08SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły – przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018/10/01SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

Informacja z otwarcia ofert

2018/09/21SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły – przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Projekt załącznik nr 1

4. Specyfikacja techniczna załącznik nr 2

5. Przedmiar robót załącznik nr 3

2018/09/14SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz zezmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

1. Ogłoszenie

2. SIWZ
3. Projekt arch.-bud. – załącznik nr 1

4. Projekt branży elektrycznej – załącznik nr 2

5. Projekt branży wod.-kan. i co – załącznik nr 3

6. Specyfikacja techn. inst. elektryczna – załącznik nr 4

7. Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5

8. Przedmiar robót inst. elektr. – załącznik nr 6

9. Przedmiar robót inst. wod.-kan. i c.o. – załącznik nr 7

10. Przedmiar robót ogólnobud. – załącznik nr 8

2018/07/24SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły w ZSCKR w Nakle Śląskim – zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont sanitariatow (I p) – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018/07/10SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły w ZSCKR w Nakle Śląskim

Remont sanitariatow I pietro – Informacja z otwarcia ofert

2018/06/25SekretariatREMONT sanitariatów I piętro budynku Szkoły ver.3

1. Ogłoszenie

2. SIWZ remont sanitariatów

3. Projekt zał. nr 1

4. Przedmiar robót zał. nr 2

5. Zestawienie armatury i płytek zał. nr 2a

6. Specyfikacja techniczna zał. nr 3

7. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 4

2018/06/22AdministratorRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły w ZSCKR w Nakle Śląskim

Unieważnienie – Remont sanitariatów (I piętro).

2018/06/07SekretariatREMONT sanitariatów I piętro budynku Szkoły ver.2

1. Ogłoszenie

2. SIWZ remont sanitariatów

3. Projekt zał. nr 1

4. Przedmiar robót zał. nr 2

5. Zestawienie armatury i płytek zał. nr 2a

6. Specyfikacja techniczna zał. nr 3

7. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 4

2018/06/06SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

2018/05/22SekretariatREMONT sanitariatów I piętro budynku Szkoły

1. Ogłoszenie

2. SIWZ remont sanitariatów

3. Projekt zał. nr 1

4. Przedmiar robót zał. nr 2

5. Zestawienie armatury i płytek zał. nr 2a

6. Specyfikacja techniczna zał. nr 3

7. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 4

2017/12/22SekretariatDostawa suszarek do rąk – zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego

2017/12/22SekretariatDostawa suszarek do rąk – Informacji z otwarcia ofert przetargu

Informacji z otwarcia ofert przetargu

2017/12/15SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa ogrodzenia panelowego

2017/12/14SekretariatDostawa suszarek do rąk

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ – dostawa suszarek do rąk

3. Szczegółowy opis zał. nr 1

2017/12/12SekretariatDostawa armatury sanitarnej dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017/12/12SekretariatDostawa dwóch ciągników rolniczych dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017/12/11SekretariatDostaw ciągników rolniczych dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Informacji z otwarcia ofert przetargu

2017/12/08SekretariatDostawa armatury sanitarnej – otwarcie ofert

Otwarcie ofert

2017/12/07SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim – II

1. Ogłoszenie
2. SIWZ

2017/12/01SekretariatDostaw dwóch ciągników rolniczych dla ZSCKR w Nakle Śląskim

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Specyfikacja techniczna zał. nr 1

4. Specyfikacja techniczna zał. nr 2

2017/12/01SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania przetargu

2017/11/30SekretariatDostawa armatury sanitarnej

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Szczegółowy opis zał. 1

4. Projekt architektoniczno-budowlany zał. nr 2

2017/11/23SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Informacja z otwarcia ofert

2017/11/17SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły – 2

Unieważnienie postępowania

2017/11/17SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim – zmiana SWIZ

SWIZ – zmiana

2017/11/16SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły

Informacja z otwarcia ofert

2017/11/16SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim – zmiana

1. Ogłoszenie – zmiana

2017/11/15SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

2017/11/02SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły – 2

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Projekt architektoniczno-budowlany zał. nr 1

4. Przedmiar robót zał. nr 2

5. Specyfikacja techniczna zał. nr 3

6. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 4

2017/11/01SekretariatUnieważnienie – Remont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły

Unieważnienie postępowania

2017/10/23SekretariatDostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nakle Ślaskim

Zawiadomienie o wyborze oferty.

2017/10/20AdministratorDostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nakle Ślaskim

Informacja

2017/10/17SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Projekt architektoniczno-budowlany zał. nr 1

4. Przedmiar robót zał. nr 2

5. Specyfikacja techniczna zał. nr 3

6. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 4

2017/10/13SekretariatZamówienie na dostawę kombajna zbożowego

Zamówienie na dostawę kombajna zbożowego

2017/10/06SekretariatPrzebudowa ogrodzenia szkolnego – zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017/09/28SekretariatPrzebudowa ogrodzenia szkolnego – Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

2017/09/14SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017/09/13SekretariatPrzebudowa ogrodzenia szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Przedmiar robót zał. nr 1

4. Specyfikacja techniczna zał. nr 2

5. Specyfikacja techniczna szczegółowa zał. nr 3

2017/09/04SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

Protokół z otwarcia ofert

2017/08/18SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ przebudowa budynku gospod.
3. Załącznik nr 1 Przebudowa
4. Przedmiar robót załącznik nr 2
5. Specyfikacja techniczna załącznik nr 3
6. Specyfikacja szczegółowa załącznik nr 4

2017/08/17SekretariatOgłoszenia o wyborze oferty – termomodernizacja elewacji budynku ogrodnictwa

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017/07/26SekretariatTermomodernizacja Elewacji Budynku Ogrodnictwa Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 1

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Kosztorys zał. nr 1

4. Specyfikacja techniczna zał. nr 2

5. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 3

2017/07/25SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku ogrodnictwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 1 – unieważnienie 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017/07/07SekretariatTermomodernizacji elewacji budynku ogrodnictwa – ciąg dalszy

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Kosztorys zał. nr 1

4. Specyfikacja techniczna zał. nr 2

5. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 3

2017/07/01SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku ogrodnictwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 1 – unieważnienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017/06/26SekretariatZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Remont ciągów pieszych na terenie ZSCKR w Nakle Śląskim

Zawiadomienie

2017/06/26SekretariatZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa materiałów drogowych

Zawiadomienie

2017/06/22SekretariatProtokołu w przetargu – Dostawa materiałów drogowych na budowę drogi pożarowej…

Protokół

2017/06/19SekretariatDostawa materiałów drogowych przeznaczonych na budowę drogi pożarowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim – zmiana ogloszenia

Zmiana ogloszenia

2017/06/19SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku ogrodnictwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 1 – zmiana ogloszenia

Zmiana ogloszenia

2017/06/14SekretariatDostawa materiałów drogowych przeznaczonych na budowę drogi pożarowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

Załączniki

1. Ogłoszenie
2. SIWZ

2017/06/14SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku ogrodnictwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 1

Załączniki

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Kosztorys zał. nr 1

4. Specyfikacja techniczna zał. nr 2

5.Specyfikacja szczegółowa zał.nr3

2017/06/08SekretariatProtokołu z otwarcia ofert pt.: „Remont ciągów pieszychzlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9”

Protokołu z otwarcia ofert 

2017/05/23SekretariatRemont ciągów pieszych zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Remont ciągów pieszych zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

2017/04/11SekretariatZawiadomienie o wyborze oferty dot. zamówienia publicznego na „Budowę drogi pożarowej”

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017/03/31SekretariatProtokół z otwarcia ofert dot. przetargu „Budowa drogi pożarowej…”

Protokół z otwarcia

2017/03/07SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap IIIa i IV

SIWZ Budowa drogi pożarowej+oznakowanie

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Przedmiar robót – branża drogowa – etap IIIa i etap IV
Załącznik nr 2 Przedmiar robót – branża kanalizacyjna – etap IV
Załącznik nr 3 Przedmiar robót – oznakowanie
Załącznik nr 4 Dokumentacja projektowa – branża drogowa (wszystkie etapy)
Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa – branża kanalizacyjna (wszystkie etapy)

2016/10/19SekretariatOgłoszenia o wyborze najkorzystniej oferty nt.” Termomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego Etap II

Wyniki przetargu

2016/09/28SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego Etap II w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Pliki do pobrania_2

2016/09/22SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego Etap II w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Zawiadomienie

2016/09/07SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego Etap II w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Pliki do pobrania

2016/09/05SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego w Nakle Ślaskim

Ogłoszenia wyniku przetargu

2016/08/29SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego

Protokół z otwarcia ofert

2016/08/11SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego

Termomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego – specyfikacja

2016/07/18SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap III

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap III – specyfikacja techniczna

2016/07/18SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap III

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap III – pliki

2016/06/29SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim

Termomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2

2016/06/13SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim

Termomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1

2016/05/17SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim – dokumentacja techniczna

Termomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim – dokumentacja techniczna

2016/05/17SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Termomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim – pliki

2015/11/10SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap II

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap II – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015/10/20SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap II

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap II – pliki

2015/09/14SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015/08/19SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

2015/08/11SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I – pliki

2015/05/18SekretariatZakup fabrycznie nowego busa

Zakup fabrycznie nowego busa – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015/04/30SekretariatZakup fabrycznie nowego busa – Ogloszenie

Zakup fabrycznie nowego busa – pliki

2014/08/21SekretariatBudowa drogi pożarowej – OŚWIETLENIE ULICZNE – ETAP I – Wynik przetargu

Budowa drogi pożarowej – OŚWIETLENIE ULICZNE – ETAP I – Wynik przetargu

2014/08/01SekretariatBudowa drogi pożarowej – OŚWIETLENIE ULICZNE – ETAP I

Budowa drogi pożarowej – OŚWIETLENIE ULICZNE – ETAP I – pliki

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes