Publiczne

* Jeśli masz problem z otwarciem archiwum ściągnij darmowa aplikacje – tutaj

Data dodaniaAutorTytyłTreść
2019/05/15SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego

2019/04/26SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

Informacja z otwarcia oferta przetargu nieograniczonego.

2019/04/11SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii – ETAP III

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ Weterynaria ETAP III.

3. Załącznik Nr 1 Projekt architektoniczno-budowlany.

4. Załącznik Nr 2 Projekt – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej.

5. Załącznik Nr 3 Projekt branżowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

6. Załącznik Nr 4 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wentylacji mechanicznej.

7. Załącznik Nr 5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania oraz roboty budowlane.

8. Załącznik Nr 6 Przedmiar robót – instalacja wod.-kan. i c.o.

9. Załącznik Nr 7 Przedmiar robót – roboty ogólnobudowlane.

10. Załącznik Nr 8 Przedmiar robót – wentylacja mechaniczna.

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

2018/12/18SekretariatDostawa grzejników stalowych centralnego ogrzewania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018/12/17AdministratorDostawa grzejników stalowych centralnego ogrzewania

Informacja z otwarcia ofert

2018/12/14SekretariatZakup materiałów drogowych przeznaczonych na remont drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym

Informacja z otwarcia ofert

2018/12/14SekretariatZakup materiałów drogowych przeznaczonych na remont drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018/12/10SekretariatDostawa grzejników stalowych centralnego ogrzewania

1. Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

2. SIWZ

2018/12/08SekretariatZakup materiałów drogowych przeznaczonych na remont drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym

Informacja z otwarcia ofert

2018/12/06SekretariatZakup materiałów drogowych przeznaczonych na remont drogi dojazdowej wraz placem manewrowym

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

2018/12/06SekretariatPrzebudowa ogrodzenia

Zawiadomienia o najkorzystniejszym wyborze

2018/12/05SekretariatPrzebudowa ogrodzenia

Informacja z otwarcia ofert

2018/11/20SekretariatPrzebudowa ogrodzenia

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWIZ

3. załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna-ogólna

2018/11/16SekretariatPrzebudowa ogrodzenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty

2018/11/15SekretariatPrzebudowa ogrodzenia w ZSCKR w Nakle Śląskim

Informacja z otwarcia ofert.

2018/11/15SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły-przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018/10/31SekretariatPrzebudowa ogrodzenia

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWIZ

3. załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna-ogólna

2018/10/31SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły-przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Projekt załącznik nr 1

4. Specyfikacja techniczna załącznik nr 2

5. Przedmiar robót załącznik nr 3

2018/10/31SekretariatZakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego –

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018/10/30SekretariatZakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego

Informacja z otwarcia ofert

2018/10/26SekretariatZakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

2018/10/25SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły – przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018/10/25SekretariatZakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego

Odpowiedzi na pytania do zamówienia

2018/10/24SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły-przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

Informacja z otwarcia ofert

2018/10/19SekretariatZakup i dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego

1. Ogłoszenie

2. SIWZ-mikrobus

2018/10/10SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii – ETAP II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018/10/09SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły – przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Projekt załącznik nr 1

4. Specyfikacja techniczna załącznik nr 2

5. Przedmiar robót załącznik nr 3

2018/10/08SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły – przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018/10/01SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

Informacja z otwarcia ofert

2018/09/21SekretariatPrzebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły – przebudowa dawnej biblioteki na salę konferencyjną

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Projekt załącznik nr 1

4. Specyfikacja techniczna załącznik nr 2

5. Przedmiar robót załącznik nr 3

2018/09/14SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz zezmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

1. Ogłoszenie

2. SIWZ
3. Projekt arch.-bud. – załącznik nr 1

4. Projekt branży elektrycznej – załącznik nr 2

5. Projekt branży wod.-kan. i co – załącznik nr 3

6. Specyfikacja techn. inst. elektryczna – załącznik nr 4

7. Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5

8. Przedmiar robót inst. elektr. – załącznik nr 6

9. Przedmiar robót inst. wod.-kan. i c.o. – załącznik nr 7

10. Przedmiar robót ogólnobud. – załącznik nr 8

2018/07/24SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły w ZSCKR w Nakle Śląskim – zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont sanitariatow (I p) – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018/07/10SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły w ZSCKR w Nakle Śląskim

Remont sanitariatow I pietro – Informacja z otwarcia ofert

2018/06/25SekretariatREMONT sanitariatów I piętro budynku Szkoły ver.3

1. Ogłoszenie

2. SIWZ remont sanitariatów

3. Projekt zał. nr 1

4. Przedmiar robót zał. nr 2

5. Zestawienie armatury i płytek zał. nr 2a

6. Specyfikacja techniczna zał. nr 3

7. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 4

2018/06/22AdministratorRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły w ZSCKR w Nakle Śląskim

Unieważnienie – Remont sanitariatów (I piętro).

2018/06/07SekretariatREMONT sanitariatów I piętro budynku Szkoły ver.2

1. Ogłoszenie

2. SIWZ remont sanitariatów

3. Projekt zał. nr 1

4. Przedmiar robót zał. nr 2

5. Zestawienie armatury i płytek zał. nr 2a

6. Specyfikacja techniczna zał. nr 3

7. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 4

2018/06/06SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

2018/05/22SekretariatREMONT sanitariatów I piętro budynku Szkoły

1. Ogłoszenie

2. SIWZ remont sanitariatów

3. Projekt zał. nr 1

4. Przedmiar robót zał. nr 2

5. Zestawienie armatury i płytek zał. nr 2a

6. Specyfikacja techniczna zał. nr 3

7. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 4

2017/12/22SekretariatDostawa suszarek do rąk – zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego

2017/12/22SekretariatDostawa suszarek do rąk – Informacji z otwarcia ofert przetargu

Informacji z otwarcia ofert przetargu

2017/12/15SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa ogrodzenia panelowego

2017/12/14SekretariatDostawa suszarek do rąk

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ – dostawa suszarek do rąk

3. Szczegółowy opis zał. nr 1

2017/12/12SekretariatDostawa armatury sanitarnej dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017/12/12SekretariatDostawa dwóch ciągników rolniczych dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017/12/11SekretariatDostaw ciągników rolniczych dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Informacji z otwarcia ofert przetargu

2017/12/08SekretariatDostawa armatury sanitarnej – otwarcie ofert

Otwarcie ofert

2017/12/07SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim – II

1. Ogłoszenie
2. SIWZ

2017/12/01SekretariatDostaw dwóch ciągników rolniczych dla ZSCKR w Nakle Śląskim

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Specyfikacja techniczna zał. nr 1

4. Specyfikacja techniczna zał. nr 2

2017/12/01SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania przetargu

2017/11/30SekretariatDostawa armatury sanitarnej

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Szczegółowy opis zał. 1

4. Projekt architektoniczno-budowlany zał. nr 2

2017/11/23SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim

Informacja z otwarcia ofert

2017/11/17SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły – 2

Unieważnienie postępowania

2017/11/17SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim – zmiana SWIZ

SWIZ – zmiana

2017/11/16SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły

Informacja z otwarcia ofert

2017/11/16SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim – zmiana

1. Ogłoszenie – zmiana

2017/11/15SekretariatDostawa ogrodzenia panelowego dla ZSCKR w Nakle Śląskim

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

2017/11/02SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły – 2

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Projekt architektoniczno-budowlany zał. nr 1

4. Przedmiar robót zał. nr 2

5. Specyfikacja techniczna zał. nr 3

6. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 4

2017/11/01SekretariatUnieważnienie – Remont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły

Unieważnienie postępowania

2017/10/23SekretariatDostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nakle Ślaskim

Zawiadomienie o wyborze oferty.

2017/10/20AdministratorDostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nakle Ślaskim

Informacja

2017/10/17SekretariatRemont sanitariatów (I piętro) w budynku szkoły

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Projekt architektoniczno-budowlany zał. nr 1

4. Przedmiar robót zał. nr 2

5. Specyfikacja techniczna zał. nr 3

6. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 4

2017/10/13SekretariatZamówienie na dostawę kombajna zbożowego

Zamówienie na dostawę kombajna zbożowego

2017/10/06SekretariatPrzebudowa ogrodzenia szkolnego – zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017/09/28SekretariatPrzebudowa ogrodzenia szkolnego – Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

2017/09/14SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017/09/13SekretariatPrzebudowa ogrodzenia szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Przedmiar robót zał. nr 1

4. Specyfikacja techniczna zał. nr 2

5. Specyfikacja techniczna szczegółowa zał. nr 3

2017/09/04SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

Protokół z otwarcia ofert

2017/08/18SekretariatPrzebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek weterynarii

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ przebudowa budynku gospod.
3. Załącznik nr 1 Przebudowa
4. Przedmiar robót załącznik nr 2
5. Specyfikacja techniczna załącznik nr 3
6. Specyfikacja szczegółowa załącznik nr 4

2017/08/17SekretariatOgłoszenia o wyborze oferty – termomodernizacja elewacji budynku ogrodnictwa

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017/07/26SekretariatTermomodernizacja Elewacji Budynku Ogrodnictwa Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 1

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Kosztorys zał. nr 1

4. Specyfikacja techniczna zał. nr 2

5. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 3

2017/07/25SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku ogrodnictwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 1 – unieważnienie 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017/07/07SekretariatTermomodernizacji elewacji budynku ogrodnictwa – ciąg dalszy

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Kosztorys zał. nr 1

4. Specyfikacja techniczna zał. nr 2

5. Specyfikacja szczegółowa zał. nr 3

2017/07/01SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku ogrodnictwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 1 – unieważnienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017/06/26SekretariatZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Remont ciągów pieszych na terenie ZSCKR w Nakle Śląskim

Zawiadomienie

2017/06/26SekretariatZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa materiałów drogowych

Zawiadomienie

2017/06/22SekretariatProtokołu w przetargu – Dostawa materiałów drogowych na budowę drogi pożarowej…

Protokół

2017/06/19SekretariatDostawa materiałów drogowych przeznaczonych na budowę drogi pożarowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim – zmiana ogloszenia

Zmiana ogloszenia

2017/06/19SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku ogrodnictwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 1 – zmiana ogloszenia

Zmiana ogloszenia

2017/06/14SekretariatDostawa materiałów drogowych przeznaczonych na budowę drogi pożarowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

Załączniki

1. Ogłoszenie
2. SIWZ

2017/06/14SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku ogrodnictwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 1

Załączniki

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Kosztorys zał. nr 1

4. Specyfikacja techniczna zał. nr 2

5.Specyfikacja szczegółowa zał.nr3

2017/06/08SekretariatProtokołu z otwarcia ofert pt.: „Remont ciągów pieszychzlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9”

Protokołu z otwarcia ofert 

2017/05/23SekretariatRemont ciągów pieszych zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Remont ciągów pieszych zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

2017/04/11SekretariatZawiadomienie o wyborze oferty dot. zamówienia publicznego na „Budowę drogi pożarowej”

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017/03/31SekretariatProtokół z otwarcia ofert dot. przetargu „Budowa drogi pożarowej…”

Protokół z otwarcia

2017/03/07SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap IIIa i IV

SIWZ Budowa drogi pożarowej+oznakowanie

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Przedmiar robót – branża drogowa – etap IIIa i etap IV
Załącznik nr 2 Przedmiar robót – branża kanalizacyjna – etap IV
Załącznik nr 3 Przedmiar robót – oznakowanie
Załącznik nr 4 Dokumentacja projektowa – branża drogowa (wszystkie etapy)
Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa – branża kanalizacyjna (wszystkie etapy)

2016/10/19SekretariatOgłoszenia o wyborze najkorzystniej oferty nt.” Termomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego Etap II

Wyniki przetargu

2016/09/28SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego Etap II w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Pliki do pobrania_2

2016/09/22SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego Etap II w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Zawiadomienie

2016/09/07SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego Etap II w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Pliki do pobrania

2016/09/05SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego w Nakle Ślaskim

Ogłoszenia wyniku przetargu

2016/08/29SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego

Protokół z otwarcia ofert

2016/08/11SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego

Termomodernizacja elewacji budynku socjalno-dydaktycznego – specyfikacja

2016/07/18SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap III

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap III – specyfikacja techniczna

2016/07/18SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap III

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap III – pliki

2016/06/29SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim

Termomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2

2016/06/13SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim

Termomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1

2016/05/17SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim – dokumentacja techniczna

Termomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim – dokumentacja techniczna

2016/05/17SekretariatTermomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Termomodernizacja elewacji budynku szkoły w Nakle Śląskim – pliki

2015/11/10SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap II

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap II – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015/10/20SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap II

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap II – pliki

2015/09/14SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015/08/19SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

2015/08/11SekretariatBudowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I

Budowa drogi pożarowej – Branża Drogowa i Kanalizacyjna – Etap I – pliki

2015/05/18SekretariatZakup fabrycznie nowego busa

Zakup fabrycznie nowego busa – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015/04/30SekretariatZakup fabrycznie nowego busa – Ogloszenie

Zakup fabrycznie nowego busa – pliki

2014/08/21SekretariatBudowa drogi pożarowej – OŚWIETLENIE ULICZNE – ETAP I – Wynik przetargu

Budowa drogi pożarowej – OŚWIETLENIE ULICZNE – ETAP I – Wynik przetargu

2014/08/01SekretariatBudowa drogi pożarowej – OŚWIETLENIE ULICZNE – ETAP I

Budowa drogi pożarowej – OŚWIETLENIE ULICZNE – ETAP I – pliki

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes