ZSCKR pomaga w Dzieło Świętego Mikołaja

Dzieło Świętego Mikołaja dziękujemy za możliwość wspólnego szerzenia dobra i kontynuowania misji pomocy potrzebującym!!!

 Jak co roku przed świętami nasza społeczność szkolna włącza się w różne akcje pomocy.