ŻYCZENIA OD MINISTRA

List z okazji Święta Edukacji Narodowej, który skierował do nauczycieli i pracowników szkół rolniczych Pan Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.