Życzenia z okazji Święta KEN

Dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom składamy najserdeczniejsze życzenia!!!!!!!