BUDOWA HALI WARSZTATOWEJ NA SPRZĘT ROLNICZY W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NAKLE ŚLĄSKIM – ETAP X ” ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY 50 kWp ORAZ POMP CIEPŁA O MOCY 66 kW”

Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aa57121b-b2e9-435d-a293-5e2e333e91ec

Odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Odpowiedź

Odpowiedź_2

Zmiany w ogłoszeniu

zmiana treści SWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie na realizację zadania

informacja o kwocie na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania