BUDOWA HALI WARSZTATOWEJ NA SPRZĘT ROLNICZY W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NAKLE ŚLĄSKIM ETAP XII – DOSTAWA SYMULATORA NAUKI JAZDY

Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e8534ee-9f01-485a-b6e1-0026b011624e

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedz na zapytanie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty