Inauguracji Roku Szkolnego 2021/2022 Szkół Rolniczych!!!!!

10 września Pani Dyrektor Łucja Chrzęstek-Bar wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2021/2022 Szkół Rolniczych w ZSCKR w Studzieńcu.

Podczas centralnej inauguracji roku szkolnego 2021/2022 szkół rolniczych w Studzieńcu, uczestnicy mieli okazję spotkać się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Grzegorzem Pudą.